Dyrektywa azotanowa: kiedy można stosować azot w 2023 r.?

 

Nowoczesne rolnictwo straciło indywidualny charakter, a większość prowadzonych upraw czy hodowli musi uwzględniać lokalne, czy krajowe plany opracowywane przez władze. Są wśród nich również inicjatywy, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, takie jak program azotanowy. Jakie są zalecenia dyrektywy azotanowej na 2023 rok? Kiedy i jak przeprowadzać azotowanie? Wyjaśniamy.

 

Czym jest plan azotanowy?

 

Współczesne rolnictwo jest traktowane kompleksowo. Oznacza to, że każde pojedyncze gospodarstwo rolne stanowi część większego systemu. W efekcie, chociaż w niewielkim stopniu, oddziałuje ono na cały ten „organizm”. Ma szczególny wpływ na środowisko naturalne oraz elementy takie jak różnorodność gatunkowa czy zachowanie dobrej kondycji gleb. Nie jest tajemnicą, że nieprzemyślane decyzje rolnika mogą się przełożyć nie tylko na jego własne plony, ale też na całe otoczenie. Dlatego przy prowadzeniu upraw rolnych obowiązują określone wytyczne i plany.

 

Plan azotanowy jest jednym z takich projektów, stworzonym w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami. Wdrożono go w lipcu 2018 roku. Jego wytyczne zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 

Zgodnie z przepisami, do przestrzegania zasad stosowania nawozów z azotem są zobowiązane wszystkie gospodarstwa. Czynnikami, które powinny one uwzględniać, są terminy stosowania nawozów azotowych oraz wysokości dawek azotu w nawozach.

 

Weryfikacja programu azotanowego w 2023 roku

 

Program azotanowy obowiązuje od czterech lat, dlatego już dzisiaj można ocenić jego efekty. Od stycznia 2022 r. były prowadzone prace mające na celu ocenę obecnej jakości wód. Badania stanowiły podstawę do opracowania wstępnego projektu aktualizacji programu azotanowego. W sierpniu 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne, których skutkiem ma być nowelizacja programu, zapowiadana na III kwartał tego roku. Rolnicy spodziewają się, że terminy stosowania nawozów azotowych zostaną zmienione, a w szczególności tego, że będą one bardziej elastyczne.

 

W nowelizacji programu dokonanej w 2022 roku wprowadzono zmiany dotyczące m.in. elastycznych terminów wiosennego użyźniania upraw. Zgodnie z nowym projektem istnieje możliwość wcześniejszego stosowania nawozów – pod warunkiem że w lutym średnia temperatura powietrza przekroczy:

  • 3°C przy uprawach roślin ozimych, uprawach trwałych, wieloletnich i trwałych użytkach zielonych,
  • 5°C przy pozostałych uprawach.

Spełnienie powyższych warunków należy rozumieć jako odnotowanie przez IMiGW średniej temperatury dobowej równej lub wyższej od wskazanej w okresie pięciu następujących po sobie dni.

Poza tym wyjątkiem zostają zachowane pozostałe terminy ustawowe. Początek nawożenia dla każdego typu gruntów może mieć miejsce najwcześniej 1 marca, natomiast koniec nawożenia należy zaplanować na:

  • 20 października dla gruntów ornych,
  • 15 października dla gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem nr 2 (załącznik do ustawy),
  • 25 października dla gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem nr 3 (załącznik do ustawy),
  • 31 października dla upraw trwałych wieloletnich i użytków zielonych.

 

Nawożenie azotowe – najlepsza pora na zakup maszyny

Bez względu na to, w jakim terminie będzie wykonywane nawożenie azotowe upraw, do jego przeprowadzenia jest niezbędny odpowiedni rozsiewacz. Do momentu rozpoczęcia prac na nowych zasadach pozostaje już tylko kilka miesięcy. Dlatego warto pomyśleć o takim wyposażeniu jak najszybciej. Jesień jest optymalnym okresem na jego zakup – tym bardziej że w ofercie firmy Sarna Sp. z o.o. znajdują się obecnie nowoczesne maszyny rolnicze marki Sulky.

Rozsiewacze nie tylko cechują się wytrzymałą konstrukcją i niezawodną pracą. Są też dostępne w wielu wariantach szerokości roboczej oraz pojemności zbiornika. Pozwala to na dopasowanie maszyny do wielkości nawożonego pola. Wszystkie maszyny Sulki są produkowane zgodnie z normą ISO 9001.