Kalendarz 2021

Prześlij zdjęcie do kalendarza 2021

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty, odpowiedzi i późniejszego kontaktu

Akceptuję regulamin

Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcie jest mojego autorstwa

Regulamin:

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Sarna Sp. z o.o.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.11.2020 r. od godziny 10:00 i trwa do 20.11.2020. do godziny 24:00.
4. Nagrodami w konkursie są gadżety Sarna Sp. z o. o. oraz Marki Massey Ferguson.

II. Zasady oraz przebieg konkursu.
1. Celem konkursu jest promocja rolnictwa, marki Massey Ferguson oraz utworzenie kalendarza na rok 2020.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia określonego w treści konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora.
3. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie w każdym miesiącu.
4. Wyboru zdjęć które zostaną nagrodzone w konkursie dokonują wyboru dokonują przedstawiciele Sarna Agro.
5. Każdego miesiąca zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. W przypadku braku zgłoszeń w danym miesiącu, organizator wybierze 2 wygranych w następnym miesiącu.
6. Zwycięzcy etapu zostaną poinformowani o wygranej poprzez post na Facebooku oraz wiadomość e-mail.
7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą, na koszt organizatora konkursu.
8. Uczestnik odpowiada za dostarczenie odpowiednich danych organizatorowi, niezbędnych do wysyłki nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dodatkowych laureatów.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne konsekwencje wynikające z naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich zdjęć w kalendarzu przygotowanym przez organizatora na rok 2020.
3. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje powyższy regulamin.


Nasza strona używa plików cookies, zapisywanych na Twoim komputerze. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close