Uniwersalna solidna rama dla kilku typów sekcji roboczych i z dużą różnorodnością rozstawów.

Bednar

ROW-MASTER RN_S jest międzyrzędowym pielnikiem przeznaczonym do zkruszenia gleby i regulowania mechanicznego wzrostu chwastów uprawie buraka cukrowego.

Kultywator ma różne sekcje robocze (lemiesze, dłuta odkładnie) z różnymi pozycjami roboczymi, wobec czego maszynę można przystosować do różnych warunków pracy.

Każda z sekcji zawieszona jest na równoległoboku wyposażonym w silent blocks. Unikalny bezobsługowy sposób zawieszenia zwiększa docisk sekcji.

Maszyna może być wyposażona w CultiCam, który nawiguje maszyną nawet, przy bardzo wczesnych wschodach roślin (dwa liście) umożliwiając jej wczesną kultywację.

Dane techniczne

ROW-MASTER RNRN 4800RN 6400RN 9600
SZEROKOŚĆ ROBOCZAm4.86.49.6
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA*cm2 – 122 – 122 – 12
LICZBA TALERZY ROBOCZYCHszt12; 14; 1614; 16; 2424; 36
LICZBA RZĘDÓWszt6; 7; 87; 8; 1212; 18
MIĘDZYRZĘDZIEcm45; 50; 60; 70; 75; 8045; 50; 60; 70; 75; 8045; 50; 60; 70; 75; 80
ZALECANA MOC CIĄGNIKA*KM60 – 8080 – 90100 – 150
WAGAkg1800 – 21002150 – 24502850 – 3150
LICZBA LEMIESZY – WCZESNA KULTYWACJA (5 SZT. NA SEKCJĘ)szt31; 36; 2536; 41; 3761; 55
LICZBA LEMIESZY I DŁUTszt19/12; 22/14; 9/1622/14; 25/16; 13/2437/24; 19/36
LICZBA DŁUT NA CIĘŻKIE WARUNKIszt7; 8; 98; 9; 1313; 19

* zależy od warunków glebowych
Rekomendowane szerokości kół ciągnika do pracy kultywatora z nawożeniem – 420/480 mm (przód/tył).

Wyposażenie

W standardzie maszyny