Zawieszenie sekcji na silent-block zwiększa docisk sekcji do gleby.

Bednar

ROW-MASTER RN_S jest międzyrzędowym pielnikiem przeznaczonym do zkruszenia gleby i regulowania mechanicznego wzrostu chwastów uprawie buraka cukrowego.

Kultywator ma różne sekcje robocze (lemiesze, dłuta odkładnie) z różnymi pozycjami roboczymi, wobec czego maszynę można przystosować do różnych warunków pracy.

Każda z sekcji zawieszona jest na równoległoboku wyposażonym w silent blocks. Unikalny bezobsługowy sposób zawieszenia zwiększa docisk sekcji.

Maszyna może być wyposażona w CultiCam, który nawiguje maszyną nawet, przy bardzo wczesnych wschodach roślin (dwa liście) umożliwiając jej wczesną kultywację.

Dane techniczne

ROW-MASTER RN_SRN 3000 SRN 6000 SRN 9000 SRN 12000 S
Szerokość roboczam36912
Głębokość robocza*cm2 – 102 – 102 – 102 – 10
Liczba talerzy roboczychszt12243648
Liczba rzędówszt6121824
Międzyrzędziecm45/5045/5045/5045/50
Liczba lemieszy – wczesna kultywacja (3 szt. na sekcję)szt19375573
Liczba lemieszy i dłut – poźna kultywacja (1 lemiesz i 2 dłuta na sekcję)szt7/1213/2419/3625/48
Liczba dłut na bruzdęszt7131925
Zalecana moc ciągnika*KM60 – 8070 – 110110 – 140140 – 160
Wagakg650 – 8401310 – 18201770 – 24702980

*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wyposażenie

W standardzie maszyny