Siew rzepaku: przygotuj się z wyprzedzeniem

Rzepak jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawianych w Polsce. Często stanowi obowiązkowy element płodozmianu – dzięki jego stosowaniu gleba nie jest zubażana. Niestety zmiany klimatyczne oraz towarzyszące im zjawiska atmosferyczne przyczyniają się do obniżania jakości plonów z roku na rok. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest odpowiednie przygotowanie do zastosowania nowej technologii siania w dwóch rzędach.

Wybór technologii uprawy rzepaku

Rolnictwo jest dziedziną, w której nieustannie trzeba poszukiwać nowych, lepszych metod prowadzenia upraw. Wynika to nie tylko ze zmian warunków pogodowych, ale też np. z uodparniania się szkodników na środki ochrony roślin. Od plantacji oczekuje się też coraz wyższych plonów przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum nakładów na jej prowadzenie. Stąd też pojawiają się takie innowacje jak rolnictwo precyzyjne czy nowe technologie uprawy.

W przypadku rzepaku pierwszym krokiem przygotowującym do założenia plantacji jest wybór odpowiedniej technologii uprawy. Standardowo stosuje się dwie metody:

  • tradycyjną, z wykorzystaniem klasycznego pługu;
  • pasową, w której spulchnia się wyłącznie pasy gleby przeznaczonej pod siew.

Jednym z nowszych pomysłów na uprawę tej rośliny jest siew dwurzędowy. Polega on na tym, że rośliny wysiewa się w rzędach oddalonych od siebie o 25 cm, a pomiędzy takimi parami pozostaje wolna strefa o szerokości 50 cm. Gleba jest uprzednio przygotowywana do takiego wysiewu przez odpowiednie spulchnienie i zaaplikowanie doglebowe nawozu.

Wybór maszyn do przygotowania gleby i siewu rzepaku

Po określeniu technologii uprawy i przygotowaniu nasion do siewu oraz nawozów należy zadbać o odpowiednie przygotowanie maszyn. Muszą one być w pełni sprawne, dlatego na kilka tygodni przed siewem należy wykonać ich przegląd i przeprowadzić konserwację. Niezbędne jest też zadbanie o właściwe paliwo. W uprawie rzędowej sprawdzą się dwa typy maszyn.

TERRASTRIP ZN 8/75 marki Bednar

TERRASTRIP ZN 8/75 marki Bednar

  • kultywator pasowy oparty na pługach dłutowych TERRASTRIP ZN 8/75 marki Bednar

Jest kultywatorem specjalnie przeznaczonym do uprawy gleby na głębokości do 55 cm; umożliwia uprawę pasową zarówno o wąskim, jak i o szerokim rozstawie między rzędami. Rozległe funkcjonalności wynikają z możliwości dopasowania wersji konstrukcji maszyny do wybranej technologii – można zdecydować się na wersję sztywną lub składaną. W pierwszym przypadku jest możliwa obróbka, w której rozstaw między rzędami wynosi 45-51 cm. Wariant składany pozwala na uprawę szerokorzędową o rozstawie między rzędami 70-75 cm;

 

  • Siewnik OMEGA OO 6000 FL marki Bednar

OMEGA OO 6000 FL marki Bednar

Jest niezastąpiony przy umieszczaniu nasion rzepaku w przygotowanym wcześniej gruncie. Zaletą tej maszyny jest dwukomorowa konstrukcja, dzięki której można jednocześnie aplikować do gleby nasiona i nawóz uzupełniający. Pozwala to ograniczyć liczbę i czas przejazdów o połowę, a w efekcie również koszty przygotowania plantacji. Ten model sprawdzi się też przy wysiewaniu dwóch roślin jednocześnie. Jest dostępny w dwóch wariantach proporcji zbiorników – 60:40 lub 50:50. Decydując się na zakup tej maszyny przed wysiewem rzepaku, warto też zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja redlic, które można wymieniać zależnie od potrzeb. Specyfiką tego sprzętu jest też możliwość siania np. w co drugim rzędzie lub w każdym rzędzie inaczej (różne poziomy głębokości).

Staranny dobór maszyn oraz ich odpowiednie przygotowanie do siewu pasowego pozwalają na uzyskanie znacznie wyższych plonów z hektara. Taki styl uprawy przekłada się szybsze nagrzewanie się pasów gleby, lepsze nawodnienie i napowietrzenie, a także na zmniejszoną erozję. Skuteczniejsze jest też celowe nawożenie plantacji, stosowane jedynie w pasach, a nie na całym polu.