Siew, uprawa i nawożenie ozimin – co warto wiedzieć?

Jakość i wysokość plonów w znacznym stopniu zależą od zabiegów agrotechnicznych przeprowadzanych przez rolnika. Właściwie dobrane i wykonane w optymalnych terminach, mogą nawet ograniczyć wpływ czynników środowiskowych, takich jak susze czy wahania pogody. W przypadku upraw ozimych przygotowanie pola i siew wykonuje się jeszcze jesienią. Co warto wiedzieć o zabiegach agrotechnicznych na takich plantacjach?

Przygotowanie pola pod oziminy

Przygotowanie gleby pod zasiew roślin ozimych należy zacząć tuż po zbiorze przedplonów. Zadbanie o tzw. uprawki pożniwne pozwala wyeliminować wiele późniejszych problemów, które mogą rozciągać się nawet na kilka kolejnych lat. Przykładem jest rozwój trudnych do zwalczenia chwastów takich jak tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, włośnice czy komosa biała. Zespół uprawek ma też na celu utrzymanie wilgotności gleby, niszczenie chorób grzybowych i szkodników oraz przyoranie nawozów wapniowych. Czas trwania tego etapu wynosi do 8-12 tygodni, a obejmuje on bronowanie oraz kultywowanie z bronowaniem.

W drugim etapie uprawek przygotowanie pola pod oziminy obejmuje orkę siewną uznawaną za orkę zasadniczą i podstawowy zabieg agrotechniczny. Jej celem jest stworzenie najkorzystniejszych warunków do siewu, ale ma ona również wpływ na kiełkowanie roślin. Ten prosty zabieg należy wykonać na około 10 dni przed siewem, po czym gleba powinna odpocząć, aby został przywrócony jej naturalny podsiąk wody. Cele orki siewnej to:

  • wymieszanie podłoża i przemieszczenie ku górze koloidów,
  • poprawa pulchności porów,
  • rozluźnienie podłoża,
  • utrudnienie kiełkowania nasionom chwastów,
  • częściowe zniszczenie szkodników i bakterii odpowiedzialnych za choroby roślin.

Głębokość orki siewnej jest uzależniona od wymagań agrotechnicznych roślin i wynosi przy oziminach 2/3 warstwy ornej, czyli od 15 do 20 cm. Zabieg ten wykonuje się za pomocą pługa.

 

Siew roślin ozimych

Wysiewanie nasion zbóż ozimych powinno się odbywać w konkretnym terminie. Jest on inny dla poszczególnych regionów Polski, co wynika ze specyficznych warunków glebowych i mikroklimatycznych. Duże znaczenie ma też pogoda, która warunkuje możliwość wyjechania w pole siewnikiem. Najwcześniej siewy zbóż ozimych są zalecane w pierwszej dekadzie września. Optymalne terminy to:

  • pszenica ozima – 5-20 września (w północno-wschodnich województwach), 10-30 września (w Polsce centralnej i południowo-wschodniej), 15 września – 5 października (na zachodzie),
  • żyto ozime – 20-30 września (województwa zachodnie), 10-25 września (woj. północne, świętokrzyskie i opolskie), 15-25 września (pas centralny),
  • pszenżyto ozime – 5-20 września (w północno-wschodniej Polsce), do 10 października (część zachodnia),
  • jęczmień ozimy – 10-20 września (część zachodnia), do 25 września (w południowo-wschodniej Polsce).

Do siewu potrzebne są odpowiednie maszyny rolnicze. Specjaliści z firmy Sarna polecają między innymi niezawodne siewniki marek Bednar lub Maschio Gaspardo.

 

Nawożenie upraw ozimych

Nawożenie jest grupą podstawowych zabiegów agrotechnicznych, których celem jest dostarczenie roślinom wszystkich niezbędnych do rozwoju mikro- i makroelementów oraz utrzymanie odpowiedniego pH gleby. Zabiegi te przeprowadza się przez niemal cały okres uprawy, począwszy od zasilania przedsiewnego po nawożenie dolistne połączone z aplikacją środków ochrony roślin.

W uprawach roślin ozimych duże znaczenie ma nawożenie przedsiewne. Jego zadaniem jest stworzenie roślinom takich warunków, dzięki którym jeszcze przed zimą rozkrzewią się i wypuszczą źdźbło. Pozwoli im to przetrwać okres mrozów i zagwarantuje dorodne kłosy. Przed siewem zalecane jest nawożenie fosforem i potasem. Pozostałe składniki są łatwo wymywane z gleby, dlatego można je aplikować tuż przed przymrozkami lub lepiej wiosną. Idealną maszyną stosowaną do nawożenia są rozsiewacze nawozu Sulky, dostępne w naszej ofercie w kilku wariantach. Natomiast do aplikowania nawozów dolistnych i środków ochrony roślin najlepiej wybrać odpowiedni opryskiwacz Hardi, również dostępny w naszej ofercie.