Zarządzanie resztkami pożniwnymi, wiosenna uprawa w ciężką i mokrą glebę.

Bednar

STRIEGEL-PRO PE jest 6 rzędowym pielnikiem do słomy z dwoma hydraulicznie, niezależnie regulowanymi sekcjami elementów roboczych.

Pierwsza sekcja zawiera 4 rzędy palców, które uprawiają górną warstwę gleby na głębokości 2–4 cm.

Druga sekcja zawiera dwa rzędy palców roboczych dla ostatecznego wyrównania.

Dodatkowo maszyna może być wyposażona w kroje tnące dla letniej uprawy ścierniska, w przednią włókę – Crushbar regulowaną hydraulicznie do wierzchniej uprawy gleby. Łopatki włóki równającej mogą być zamontowane na krojach tnących i odwrotnie.

Dane techniczne

STRIEGEL-PRO PEPE 12000
SZEROKOŚĆ ROBOCZAm12
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWAm3
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWAm8.7
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA*cm0 – 4
LICZBA KROJIszt36
LICZBA RZEDÓW PRĘTÓW ROBOCZYCHszt6
ROZSTAW PALCÓWcm5
ZALECANA MOC CIĄGNIKA*KM230 – 350
WAGA**kg6000 – 7450

*w zależności od warunków polowych **w zależności od wyposażenia maszyny

Wyposażenie

W standardzie maszyny