Uprawa gleby w trakcie suszy.


W obliczu wyzwań współczesnego rolnictwa, takich jak długotrwałe susze i potrzeba zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, maszyna Terraland PROFI wyznacza nowe standardy w uprawie roli. To innowacyjne narzędzie, zaprojektowane z myślą o eliminacji tradycyjnej orki, oferuje zaawansowaną technologię do doskonałego wymieszania resztek organicznych i napowietrzenia ziemi. Dzięki temu, proces rozkładu większych części łodyg, na przykład kukurydzy, przebiega znacznie szybciej niż w przypadku konwencjonalnych metod uprawy.


Pług dłutowy – na jakiej głębokości pracuje?

Pług dłutowy Terraland może pracować na różnych głębokościach – od standardowej głębokości orki wynoszącej około 25-30 cm, aż do 55 cm, gdzie działa jako głębosz, przerywając warstwę płużną. Co więcej, dzięki dodatkowej sekcji talerzowej, maszyna umożliwia kompleksową uprawę pola w jednym przejeździe, co przekłada się na znaczące oszczędności czasu i paliwa. Takie rozwiązanie sprawdza się wyjątkowo dobrze na ciężkich, zakamienionych i przesuszonych glebach, gdzie efektywność siłowników hydraulicznych zabezpieczających słupicę jest szczególnie widoczna.

W sytuacjach, kiedy tradycyjne pługi nie mogą zostać użyte, Terraland PROFI staje się niezastąpionym narzędziem. Maszyna ta oferuje łatwość adaptacji do różnorodnych warunków glebowych, m.in. poprzez możliwość hydraulicznego składania wału i dodatkowego obciążenia, co zwiększa jej uniwersalność i efektywność.


Uprawa przesuszonej gleby z licznymi zbryleniami.

W ostatnich latach, ze względu na coraz częstsze występowanie długotrwałych okresów suszy, które prowadzą do głębokiego wyschnięcia gleby i powstawania trudnych do przeorania zbryleń, pługi dłutowe Terraland zyskały na popularności. Ich unikalna konstrukcja, umożliwiająca dostosowanie kątów pracy i wyprofilowanie zębów roboczych, zapewnia nie tylko oszczędność paliwa potrzebnego do uprawy hektara ziemi, ale również przynosi znaczące korzyści agrotechniczne. Niszczenie warstw płużnych, poprawa gospodarki wodnej oraz jakości korzeni to tylko niektóre z nich, które będą miały długofalowe pozytywne skutki dla gleby i plonów.


Bednar Terraland PROFI – doskonały wybór nowoczesnego rolnika.

Terraland PROFI to przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone rolnictwo, zapewniając jednocześnie wydajność i ochronę zasobów naturalnych. Dzięki takim innowacjom, rolnicy są w stanie lepiej zarządzać swoimi uprawami, przyczyniając się do ochrony środowiska i zapewnienia wyżywienia dla rosnącej populacji świata.