Wały Cambridge MCB mają szerokie zastosowanie w uprawie przedsiewnej i w pracy pożniwnej, by przyśpieszyć proces gnicia słomy i resztek pożniwnych. Znajdują one również zastosowanie na terenach zielonych. Ich głównym przeznaczeniem jest wyrównanie pola, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury.

Narzędziami roboczymi wałów są koła żeliwne o średnicy 525 mm. Wersje MCW dodatkowo wyposażone są w włókę równającą regulowaną mechanicznie i hydraulicznie.
 

Dane techniczne

Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Składanie
Ilość kół
Średnica kół
Ilość
zębów
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
mm
szt.
KM
kg
2801
MCW 2,5 ⌀ 525
2,5
47
525
12
55
1160
2806
MCW 3,0 ⌀ 525
3,0
51
525
14
75
1340
2826
MCW 4,5 ⌀ 525
4,5
+
89
525
18
100
2570
2811
MCW 6,2 ⌀ 525
6,2
+
117
525
24
140
3060
2821
MCW 8,0 ⌀ 525
8,0
+
155
525
34
180
4332