Wysoka wydajność i oszczędność

Namysło

Wał pierścieniowy (daszkowy), jako jedna z opcji wałów do agregatów uprawowych.