Wysoka wydajność i oszczędność

Amazone

W celu udokumentowania wykonanych prac, Amazone wspólnie z różnymi partnerami wprowadziła interfejs ASD (Automatisierte Schlagbezogene Dokumentation – Zautomatyzowana dokunentacja pól). Liczne, elektroniczne mapy pól wspierają tę formę wygodnego, automatycznego przekazu danych. Dzięki temu nikt nie jest związany z określonym systemem lecz może swobodnie decydować na któryś z nich wzgl. w dalszym ciągu korzystać z już istniejącej dokumentacji.

Powiązanie odpowiednich terminali Amazone z systemem odbywa się albo przez ich port seryjny albo bezprzewodowo z wykorzystaniem bluetooth. Tak można już, dysponując prostym wyposażeniem maszyny, spełnić wszystkie obowiązujące prawnie i roboczo wymagania dotyczące dokumentacji.